Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu Nedir?

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) sektörün gelecek 10 yılını şekillendirecek bir yol haritası hazırladı. Küresel trendler ışığında Türk boya sanayinin rekabetçiliğini artırması için firmalara rehberlik etmek amacıyla hazırlanan rapor, inovasyon baskısının arttığını ortaya koyuyor.

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), üretim teknolojisi ve alt yapısı ile rekabetçiliğini artıran Türk boya sanayinin gelecekte rekabet gücünü koruması ve bölgenin üretim üssü haline gelmesi için atılacak adımları belirlemek üzere “Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu”nu hazırladı. Sektörü gelecek 10 yılda nelerin beklediği, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeler, yeni trendler ve rekabeti artırmaya yönelik alınabilecek önlemleri detaylı olarak ortaya koyan rapor başta BOSAD Yönetim Kurulu olmak üzere gerek üretici gerekse hammadde tarafındaki sektör uzmanlarının geniş katılımı ve A.T. Kearney işbirliği ile hazırlandı.

Türkiye Boya Sanayini bölgesel çekim merkezi haline getirme hedefine yönelik stratejik bir yol haritası çıkaran raporun Küresel Trendler başlığı önemli ipuçları içeriyor. Dünya genelinde inovasyon ön plana çıkarken çevre dostu boyaların üretim ve tüketim rakamları artıyor. Türkiye boya sanayini yakından ilgilendiren bir diğer konu ise küresel ölçekte şirket evlilikleri ve satın almalardaki artış. Başlıca oyuncular pazardaki konumlarını ve ‘know-how’larını satın almalarla güçlendiriyor.

Hammaddede yüzde 80’lere varan yüksek oranda dışa bağımlı olan Türkiye boya sanayi, buna karşın kalite ve ürün çeşitliliğinde Avrupa ile yarışıyor. Bölgesel ihracat potansiyeli yüksek ve boya talebinin artış gösterdiği gelişmekte olan pazarlara yakınlığı önemli bir avantaj yaratıyor. Buna karşın sektördeki ölçekler rakiplerin gerisinde kalıyor.

BOSAD Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu’nun ortaya koyduğu gelecek 10 yıla yönelik yol haritasında inovasyon ve teknoloji yatırımlarının artması gerektiğine işaret ediliyor. Firmalara kurumsal işletme ve finansal yapının güçlendirilmesi önerilirken Ar-Ge, lojistik ve satın almada sektörel güç birliği yapılması gerektiği vurgulanıyor. İhracatta var olan rakamların üzerine çıkılabilmesi için markalaşma sürecinin hızlandırılmasına ve yurtdışında markaların yaratılmasına ihtiyaç duyuluyor. Gelecek 10 yılda dijitalleşme ve müşteri odaklılık her zamankinden daha önemli hale gelecek. Boya sektörü, tüketiciye doğrudan ulaşacak.

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Türkiye Boya Sanayini bölgesel çekim merkezi haline getirme hedefine yönelik stratejik bir yol haritası çıkardıklarını belirterek şunları söyledi: “BOSAD Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere sektör uzmanlarımızın geniş katılımı ve A.T. Kearney işbirliği ile hazırladığımız ve yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu, sektörümüzün gelecek 10 yılını şekillendirecek önemli sonuçlar içeriyor. Boya sanayimiz geçtiğimiz 10 yılda önemli bir gelişim gösterdi ve Avrupa’da ilk beş sektör arasında girdi. Avrupa kalitesinde üretim yapan Türkiye’nin önemli değişimlerin yaşandığı global boya pazarındaki konumunu ortaya koymak ve Türkiye Boya Sanayinin geleceğini şekillendirecek stratejik yol haritasını oluşturmak amacıyla bu çalışmayı hazırladık. 2026 yılına uzanan bu süreçte rekabetçiliğimizi nasıl sürdürebileceğimizin yollarını aradık ve stratejik önceliklerimizi belirledik. Global boya sanayinin üretimi 130 milyar dolara ulaştı. Gelişmekte olan pazarlarda boya talebi artıyor ve üretim de bu talebe göre yer değiştiriyor. Türkiye bu bölgede üretim merkezi olma anlamında en güçlü ülke ve bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor.”

BOSAD Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, şirketler üzerindeki inovasyon baskısının arttığına da dikkat çekerek, “Yeni teknolojiler, ürünleri ve şirketleri farklılaştırıyor. Dijital trendlerin de sektörde oyun kurallarını değiştirdiğini ve farklılaştırıcı unsur olarak öne çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye boya sanayini zorlayacak bir diğer baskı unsuru ise ölçeklerde yaşanacak. Sektördeki mevcut ölçeklerle rekabette zorlanacağız. Stratejik Yol Haritasında, firmalarımıza Ar-Ge, lojistik ve satın almada güçlerini birleştirmelerini öneriyoruz.

Önemli hammadde satın alımları için uluslararası stratejik ortaklıklar kurulmalı ve güçlü dağıtım ağı gerektiren ihracat ülkelerinde ortak depolar oluşturulmalı diyoruz. Özellikle ihracatta güç kazanmak için markalaşma yatırımlarının da artması gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise boya pazarını büyütmeye yönelik olarak dijital kanalların müşterilere ulaşmada daha fazla kullanılması. Dünyadaki genel eğilime paralel olarak tüketiciye yönelik ürünler önem kazanacak ve önümüzdeki yıllarda boya sektörü olarak tüketicilere doğrudan ulaşacağız” diye konuştu.

Yükleniyor..